Cijfers en onderzoek

Gebruik

In 2019 is het aantal recepten voor sterkwerkende opioïden zoals oxycodon en morfine met 6,4 procent gedaald ten opzichte van 2018. Hiermee is de jarenlange stijging van het gebruik van opioïden doorbroken (IVM, 2020). In 2018 was er een stabilisering van het aantal gebruikers ten opzichte van het jaar ervoor. Tot en met 2017 is het voorschrijven van opioïden in Nederland fors toegenomen.

Lees meer

Gevolgen

Het verkeerd gebruik van opioïden kan leiden tot nadelige gevolgen voor de patiënt, zoals intoxicatie en verslaving. Nederlands onderzoek bracht de omvang van deze gevolgen in kaart. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen opioïden die op recept verkrijgbaar zijn en vooral als pijnstiller worden ingezet, en andere opioïden. 

Lees meer

Onderzoek in Nederland

In het TAPTOE consortium (Tackling And Preventing The Opioid Epidemic) werken universiteiten, zorginstellingen en beleidsmakers samen. Het consortium wil voorkomen dat in Nederland een opiaatprobleem ontstaat zoals in de Verenigde Staten is gebeurd. 

Daarnaast lopen er regionale onderzoeken, gericht op het beter voorschrijven van opioïden.

Lees meer