Richtlijnen pijnbestrijding

Opioïden spelen een belangrijke rol in pijnstilling, vooral bij acute pijn en bij pijn bij kanker. De adviezen zijn veelal gebaseerd op de WHO-pijnladder. Dit stappenplan is in eerste instantie opgesteld voor pijn bij patiënten met kanker, maar wordt nu ook bij andere vormen van (acute) pijn gebruikt.

 

Pijn in de huisartsenpraktijk

De NHG-Standaard Pijn (2018) omvat richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen en kinderen met acute pijn en volwassenen met chronische pijn in de huisartsenpraktijk. 

 

Pijn bij kwetsbare ouderen

De Multidisciplinaire Richtlijn Pijn, herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen (2011/2016) omvat aanbevelingen voor diagnostiek en (non)farmacologische behandeling van pijn, die is afgestemd op de doelgroep van kwetsbare ouderen.

 

Pijn bij kanker

De richtlijn Pijn bij patiënten met kanker (2019) richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met pijn bij kanker. De richtlijn omvat aanbevelingen voor diagnostiek en causale en symptomatische behandeling van pijn bij patiënten met kanker. De richtlijn geeft uitgebreide aanwijzingen voor het kiezen, doseren en titreren van opioïden. Daarnaast bevat de richtlijn aanwijzingen voor andere vormen van pijnbehandeling. 

Postoperatieve pijn

De richtlijn Postoperatieve pijn (2013) richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is van patiënten met postoperatieve pijn, zowel volwassenen als kinderen. De richtlijn omvat aanbevelingen voor pijnbehandeling en de organisatie van de zorg, met de nadruk op de situatie in het ziekenhuis.

 

Pijn bij kinderen

De richtlijn Pijnmeting en behandeling bij kinderen (2007) richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen met pijn. De richtlijn omvat aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van pijn bij kinderen.

 

Andere richtlijnen

Naast bovengenoemde richtlijnen bevatten diverse richtlijnen aanwijzingen voor de behandeling van (post-operatieve) pijn, bijvoorbeeld bij liesbreuken, wondzorg en artrose. 

 

In ontwikkeling

Momenteel wordt gewerkt aan het harmoniseren van de richtlijnen en een generieke richtlijnmodule over het voorschrijven van opioïden. De regie is in handen van de NVA. De resultaten worden in 2021 verwacht (NVA, 2019)

De richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt momenteel herzien.