Zorgverleners

Best practices

De Taakgroep is op zoek naar goede voorbeelden uit de praktijk. Geef uw tip door via opiaten@ivm.nl! 

Lees meer

E-learnings/nascholing voor zorgverleners

Is uw kennis over opioïden nog up to date? Met deze nascholingen en e-learnings bent u snel weer op de hoogte. 

Lees meer

FTO-materiaal

Als (huis)arts of apotheker aan de slag met opioïden in het FTO? Hier vindt u de werkmaterialen.

Lees meer

Handreiking zorgverleners voor afbouw opioïden

Deze handreiking bevat aandachtspunten voor de begeleiding van patiënten die het gebruik van opioïden gaan afbouwen, wanneer er sprake is van ongepast opioïdengebruik. De handreiking is gebaseerd op internationale richtlijnen en expert opinion en is opgesteld door medewerkers van het Radboudumc, het Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA), de Sint Maartenskliniek en het IVM, met medewerking van de Taakgroep Gepast gebruik van opioïden.

Lees meer

Richtlijnen pijnbestrijding

Opioïden spelen een belangrijke rol in pijnstilling, vooral bij acute pijn en bij pijn bij kanker. De adviezen zijn veelal gebaseerd op de WHO-pijnladder. Dit stappenplan is in eerste instantie opgesteld voor pijn bij patiënten met kanker, maar wordt nu ook bij andere vormen van (acute) pijn gebruikt.

Lees meer

Themajournaal

In dit Themajournaal is aandacht voor het rationeel gebruik van opioïden.

Lees meer

Ziekenhuizen

Op deze pagina's vindt u de uitgebreide beschrijvingen van best practices uit ziekenhuizen. Heeft u ook een tip? Deel hem via opiaten@ivm.nl

Lees meer