Onderzoek in Nederland

In het TAPTOE consortium (Tackling And Preventing The Opioid Epidemic) werken universiteiten, zorginstellingen en beleidsmakers samen. Het consortium wil voorkomen dat in Nederland een opiaatprobleem ontstaat zoals in de Verenigde Staten is gebeurd. Daarvoor verstrekt NWO een subsidie van 1,8 miljoen euro voor een periode van vijf jaar.

Het onderzoek richt zich op het gehele traject van het voorschrijven van opiaten tot het langdurig gebruik. Het consortium zal het problematisch gebruik van opiaten in kaart brengen op basis van de gegevens uit diverse landelijke databases. Verder worden instrumenten ontwikkeld om de kans op problematisch gebruik beter te voorspellen. Ook zal er aandacht zijn voor de wisselwerking tussen het medisch en illegale circuit en particuliere aankopen via bijvoorbeeld het dark web.

Ten slotte zal het consortium strategieën onderzoeken om het gebruik van opiaten in de medische wereld te beperken. Deze strategieën richten zich op alternatieve behandelingen voor pijn, op de organisatie van de dagelijkse praktijk bij het starten en herhalen van opiaten en op de behandeling van patiënten die reeds afhankelijkheid van opiaten hebben ontwikkeld. Het consortium zal zich ook richten op de ervaringen en denkbeelden van zorgverleners en patiënten over gebruik van opioïden en op onderzoek naar het effect van afspraken over voorschrijven en afleveren van opiaten in de eerste lijn. Daarbij is het belangrijk dat opiaten beschikbaar blijven voor de mensen die deze middelen echt nodig hebben.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Radbouduniversiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ziekenhuizen (CWZ, Maartenskliniek en UMC’s), beroepsorganisaties (KNMP en NHG), beleidsmakers (CBG en ZIN), onderzoeksinstituten (NIVEL en Trimbos instituut) en patiëntenverenigingen (Zorgbelang en het Zwarte Gat). Zo kunnen de onderzoeksresultaten gedurende de onderzoeksperiode 2019-2024 direct in de praktijk worden gebracht.