Materiaaloverzicht

Om huisartsen en apothekers te ondersteunen bij het verantwoord voorschrijven en afleveren van opioïden, heeft het IVM verschillende producten ontwikkeld. Deze staan hieronder op thema vermeld.

Inzicht in voorschrijfgedrag

FTO

Scholing

Patiëntenvoorlichting

  • Patiëntenfolder over opioïden (verschijnt najaar 2021)

Afbouwen

Themajournaal

Opiaten.nl

Informatie voor zorgverleners en patiënten, met verwijzingen naar relevante patiënteninformatie, richtlijnen en best practices.